Aanleg Rietlanden

Het Drontermeer heeft er drie nieuwe rieteilandjes bij. Daarnaast is een extra geul en een nieuwe rietkraag aangelegd. BWO uit Oosterwolde heeft de werkzaamheden uitgevoerd als onderaannemer van de aannemerscombinatie Isala Delta. De maatregelen zijn bedoeld om de vaargeul van het Reevediep volledig bevaarbaar te maken. Het nieuw aangelegde riet moet de bestaande rietoever aan de oostzijde van het Drontermeer ter hoogte van de tunnel van de Hanzelijn afschermen van het vaarverkeer dat gebruik gaat maken van de vaargeul van het Reevediep.